Kategoria: odrzucone koncepcje

Głosowanie z wieloma opcjami

Jeśli w głosowaniu jest wiele opcji do wyboru to istnieje możliwość manipulacji polegająca na tym, że robi się jakiś malutki projekt, który zawiera postulaty na których zależy małej grupie osób. W ten sposób ich głosy są odbierane innym projektom.Z tego powodu Szwajcarzy wprowadzili następujący mechanizm przy inicjatywach ustawodawczych:– obywatele tworzą inicjatywę ustawodawczą– rząd może stworzyć kontrpropozycję– wtedy pod głosowanie trafiają obie propozycje– ale żeby zapobiec podbieraniu sobie głosów – zadawane są takie pytania:1. Czy jesteś za przyjęciem propozycji nr. 1?Tak /

Czytaj dalej

Liberum veto

Załóżmy że w grupie obowiązuje liberum veto. Jedna osoba może zablokować każdą decyzję. Zobaczymy jak to działa na przykładzie podatków. Rozważmy dwie sytuacje: 1. Został zgłoszony wniosek o radykalne podniesienie podatków. Dzięki liberum veto jedna osoba zablokowała tą zmianę. Ta sytuacja wydaje się być korzystna dla grupy.2. Kraj został zaatakowany przez sąsiada. Żeby móc się skutecznie bronić trzeba radykalnie podnieść podatki. Ale dzięki liberum veto jedna osoba zablokowała tą zmianę. Ta sytuacja jest oczywiście niekorzystna dla grupy. Żeby udowodnić, że

Czytaj dalej

Odwołanie przedstawiciela

Woźnica (obywatele) chciałby dotrzeć do domu ale koniom (politykom) marzy się bieganie po łące i skubanie trawy. Co więc powinien zrobić woźnica?A. Powinien wymieniać konie tak długo aż wreszcie któryś kolejny przezwycięży swoje instynkty i zawiezie woźnicę do domuB. Woźnica powinien użyć lejców i poprowadzić konie do domu Jeśli obywatele nie mają prawa do referendum to odwołania przedstawiciela wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Ale nawet wtedy, odwołanie nic nam nie daje. Wcale nie jest powiedziane, że następny polityk będzie lepszy

Czytaj dalej

Podejmowanie pojedynczych decyzji przez referendum – zamiast tworzenia długofalowo obowiązujących zasad

Zdarza się czasem, że ktoś mówi: „Demokracja, demokracją ale nie możemy głosować nad każdą pierdołą”. I jest w tym racja. Bardzo duża liczba referendów może nie tylko zniechęcić ludzi ale wręcz może posłużyć do manipulacji. Organ uprawniony do ogłaszania referendów może wytworzyć ogromną liczbę głosowań i ukryć w nich zapisy, które chce podstępnie przemycić. Dlatego W REFERENDACH NIE POWINNO SIĘ PODEJMOWAĆ DECYZJI Zamiast tego w referendach powinno się ustanawiać przepisy. Jaka jest różnica?– Decyzja dotyczy tylko jednej sytuacji, jednego przypadku

Czytaj dalej

Całkowicie otwarta grupa

Jeśli grupa jest całkowicie otwarta to zawsze w końcu przyjdą do niej politycy i ją przejmą   Dotychczas zdarzyło się tak w następujących inicjatywach: – Stowarzyszenie Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna – Stowarzyszenie Demokracja Bezpośrednia (udało się odeprzeć próbę przejęcia)– Ruch WIR– eParlamant Wolnych Ludzi   Politycy wprowadzają bardzo dużo ruchu i przejmują wszelką inicjatywę. Wypowiedzi normalnych spokojnych ludzi są zasypywane. Zaczyna dominować pomysł startu w wyborach. Zwykli ludzie się zniechęcają bo widzą, że od tej pory ich zadanie sprowadza się

Czytaj dalej

Typowe błędy w demokratycznych organizacjach

Demokracja bezpośrednia jest niezwykle inspirującym systemem. Nareszcie możemy rządzić się sami! Czyż to nie jest wspaniałe? Niestety być może z powodu tego ogromu wolności jaki dają nam referenda – każda nowa grupa wymyśla demokrację bezpośrednią od nowa. Jeśli przed zawiązaniem grupy nie przestudiuje się najnowszych osiągnięć demokracji bezpośredniej to zawsze popełni się jakieś błędy. Te błędy powodują, że nowe grupy nie mogą się rozwijać. Pierwszy z nich popełniłem kiedyś również ja sam: PROGI FREKWENCJI Wydawało mi się rozsądne, że decyzja

Czytaj dalej

Współpraca z politykami

Jeśli idea grupy będzie się opierała na założeniu, że politycy będą słuchali grupy to taka grupa może zostać w dowolnej chwili zlikwidowana przez polików. Wystarczy, że politycy przestaną słuchać poleceń grupy. Zamiast tego, celem grupy, powinna być wzajemna pomoc i ustalanie takich wspólnych zasad, które są korzystne dla wszystkich członków grupy. Współpraca z politykami jest możliwa dopiero po wielu latach istnienia grupy. Zanim do niej dojdzie grupa musi mieć swoje wewnętrzne zasady, swoje biznesy i musi dawać swoim członkom tak

Czytaj dalej

Szeroki i powszechny ruch społeczny

eParlament Ruchu Wolnych Ludzi to kolejna próba utworzenia ruchu społecznego   Do grupy Aktywni RWL   Rozumiem, że używanie iVotingu idzie w parze z następującym podejściem: – budujemy powszechny ruch społeczny, którego celem jest zmiana prawa na poziomie państwa – iVoting to ułatwia ponieważ zawiera w sobie dane osobowe wszystkich obywateli Użycie iVotingu jest pewną nowością ale próba budowy szerokiego ruch społecznego – nie jest. Nie zanosi się, żeby sam dostęp do danych osobowych był w stanie zmienić losy tej

Czytaj dalej

Jawność głosowań

Anonimowość głosowań nie jest potrzebna jeśli wszyscy w grupie mają taki sam interes. Jednak jeśli ktoś z grupy chce ugrać coś dla siebie wtedy jawność zaczyna być problemem. Dzięki jawnym głosowaniom egoistyczna osoba może:– zobaczyć kto jest jej sojusznikiem– sprawdzić czy sojusznicy głosowali tak jak się umówili– naciskać na osoby, które głosują inaczej Presja otoczenia Wpływ presji otoczenia na decyzje dobrze obrazuje eksperyment Ascha. Bardzo trudno jest mieć inne zdanie niż ludzie dookoła. 75% badanych osób co najmniej raz uległo presji otoczenia.

Czytaj dalej

Przymus głosowania i próg frekwencji

Przez wiele lat przymus głosowania był stosowany w wielu krajach. To z tamtych czasów pochodzi legenda, że 99% Szwajcarów bierze udział w referendum. Okazało się jednak, że gdy głosowanie jest przymusowe to osoby, które nie miały czasu zainteresować się tematem głosują tak jak mówią największe media. Natomiast kiedy głosowanie jest dobrowolne to biorą w nim udział tylko Ci, którzy są pewni, że ich wiedza jest na tyle dobra żeby im samym wynik głosowania nie zaszkodził. Co innego parlamentarzyści – dla

Czytaj dalej