Czym jest Wikikracja

Wikikracja jest systemem do głosowania dzięki któremu społeczność może zarządzać sama sobą – bez pomocy przedstawicieli i administratorów.

Główne cechy systemu

  • każda osoba ma jeden głos
  • każdy głos jest tak samo ważny
  • decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów
  • głosowania są anonimowe
  • głosowanie przypomina system szwajcarski – po zebraniu podpisów zaczyna się czas na dyskusję a dopiero po nim następuje referendum
  • członkostwem zarządza cała grupa poprzez akceptowanie nowych osób
  • możliwe jest też usunięcie przeszkadzającej osoby jeśli wiele osób odbierze jej punkty reputacji

Aplikacja jest tak napisana żeby nie było w niej hierarchii. Nie jest potrzebny administrator. Sami użytkownicy decydują kto należy do grupy i jakie obowiązują w niej zasady. Oznacza to pełną równość i prawdziwą demokrację, których nie da się wyłączyć.

Źródła wiedzy

Mechanizmy zawarte w systemie korzystają z doświadczeń takich miejsc jak Szwajcaria, Kalifornia, Australia, starożytne Ateny, Porto Alegre, itd. Wiele z tutaj omawianych pomysłów zostało już tam przetestowanych. System używa tych rozwiązań, które przyniosły dobre skutki i pomija te, które sprawiły problemy.

Zajrzyj do szczegółowego opisu systemu tutaj.