Liberum veto

Załóżmy że w grupie obowiązuje liberum veto. Jedna osoba może zablokować każdą decyzję. Zobaczymy jak to działa na przykładzie podatków. Rozważmy dwie sytuacje:

1. Został zgłoszony wniosek o radykalne podniesienie podatków. Dzięki liberum veto jedna osoba zablokowała tą zmianę. Ta sytuacja wydaje się być korzystna dla grupy.
2. Kraj został zaatakowany przez sąsiada. Żeby móc się skutecznie bronić trzeba radykalnie podnieść podatki. Ale dzięki liberum veto jedna osoba zablokowała tą zmianę. Ta sytuacja jest oczywiście niekorzystna dla grupy.

Żeby udowodnić, że w większości przypadków, Liberum Veto jest korzystne, należałoby wpierw udowodnić, że większość zmian których potrzebujemy jest wynikiem wewnętrznej potrzeby a nie zmian w naszym otoczeniu. Takiego dowodu nikt do tej pory nie przeprowadził. Należy więc zakładać, że impuls z wewnątrz zdarza się równie często jak impuls z zewnątrz.

A zatem w połowie przypadków Liberum Veto będzie niekorzystne dla grupy