Praktyczny sposób na wprowadzenie demokracji bezpośredniej

Proponowane podejście jest organiczne, pozwala uniknąć przejęcia przez polityków, naśladuje drogę, którą przeszła Szwajcaria oraz daje indywidualne namacalne korzyści od pierwszego dnia.

 1. Tworzymy lokalne bezpośrednio-demokratyczne grupy samopomocy, grupy tworzą swoje zasady, budują majątek i zdobywają doświadczenie.
 2. Tworzymy konfederację grup na polska.wikikracja.pl. Organizujemy się, tworzymy nasze zasady, budujemy majątek, uczymy się nim zarządzać, zdobywamy praktyczne doświadczenie we współpracy za pomocą demokracji bezpośredniej.
 3. Znajdujemy naszego ambasadora, który nagłaśnia plan tworzenia lokalnych demokratycznych grup samopomocy oraz ich konfederacji.
 4. Startujemy w wyborach.

Nie zajmujemy się sprawami, które nie dotyczą realizacji powyższego planu.


Logiczny porządek działań

W tym planie wykonanie kolejnego kroku jest możliwe tylko jeśli wykona się poprzedni krok. Dlatego łatwiej jest zrozumieć sens jeśli wyjaśni się plan od końca. Ostatni krok to:

Tworzymy komitet wyborczy i startujemy w wyborach.

Co nam to daje:
Jedynym legalnym sposobem na zmianę systemu politycznego w Polsce jest osiągnięcie 3/4 w sejmie i zmiana Konstytucji RP.

Czego to wymaga:

 • Z doświadczeń innych grup wynika, że dobrze sprawdza się posiadanie twarzy ruchu, ambasadora, który jest centralnym punktem kontaktowym.

Dlatego wcześniej:

Znajdujemy naszego ambasadora, który nagłaśnia plan tworzenia lokalnych demokratycznych grup samopomocy.

Posiadanie takiego ambasadora przynosi sukcesy w innych grupach. Mamy na to wiele przykładów: Watahy Andrzeja Ponety, e-Parlament Janusza Zagórskiego, Kluby Siewców Prawdy Bogdana Morkisza, itd. Także wydaje się, że posiadanie takiej osoby jest potrzebne ale we wszystkich dotychczasowych grupach okazuje się to być mieczem obosiecznym. Z jednej strony lider przyciąga ludzi ale z drugiej strony ten sam lider kontroluje całą grupę. Musimy to zrobić inaczej. To my sami musimy sami wyznaczyć lidera i go kontrolować.
Mamy możliwość wynagrodzenia takiej osoby przez reklamowanie jego filmików. Nasz rzecznik będzie otrzymywał cały zysk z YouTuba. Także korzyści będą szły w obie strony.

Co nam to daje:

 • Mamy twarz ruchu.
 • Kontrolujemy sytuację.
 • Mamy centralny punkt informacyjny ale nie jesteśmy od niego zależni.

Czego to wymaga:

 • Jedyne co musimy zrobić to zorganizować się w ogólnopolską grupę (konfederację grup), której celem będzie koordynacja działań lokalnych grup, pomoc dla tych grup i nadzór nad ambasadorem.

Dlatego:

Tworzymy konfederację grup. Organizujemy się, tworzymy nasze zasady, tworzymy majątek, uczymy się nim zarządzać, zdobywamy praktyczne doświadczenie we współpracy za pomocą DB.

Zadania ogólnopolskiej konfederacji grup z natury będą ograniczone bo w internecie nie da się zrobić tak wielu praktycznych działań jak lokalnie. Powinniśmy też ograniczyć jej rolę zapisując w zasadach, że grupa ogólnopolska nie ma wpływu na grupy lokalne.

W przyszłości do konfederacji będą należały tylko osoby z grup lokalnych. Ten wymóg na razie jest zawieszony ponieważ nie mamy jeszcze wystarczającej liczby lokalnych grup.

Jest wiele dylematów związanych z potwierdzaniem tożsamości. Jeśli zdecydujemy się, że lokalne grupy potwierdzają tożsamość a grupa ogólnopolska gromadzi tylko osoby z grup lokalnych to będziemy mogli potwierdzać tożsamość bez rejestrów państwowych i zewnętrznych firm – będzie to robione w lokalnych grupach czyli tam gdzie ludzie się znają nawzajem.

Konfederacja będzie zarządzana w pełni przez demokrację bezpośrednią.

Co nam to daje:

 • Wspólne dla wszystkich grup tematy będą mogły być omawiane wspólnie.
 • Niektóre zasoby grup lokalnych będą mogły być współdzielone w konfederacji (serwery, usługi, umowy z zewnętrznymi dostawcami). Dzięki temu łatwiej będzie budować dobrobyt.
 • Będziemy mogli zbudować wspólne media.
 • Będzie można koordynować działania grup lokalnych i wymieniać się doświadczeniami (np. co się sprawdza a co nie).

Czego to wymaga:

 • Oczywiście lokalnych grup samopomocy.

Dlatego:

Tworzymy lokalne bezpośrednio-demokratyczne grupy samopomocy, grupy tworzą swoje zasady, majątek, zdobywają doświadczenie. Jednocześnie zawiązujemy konfederację group.

To podejście przynosi bardzo dobre efekty w innych organizacjach takich jak Watahy. Niestety w tych organizacjach nie ma demokracji bezpośredniej. U nas lokalne grupy będą w pełni samodzielne, samorządne, samostanowiące i niezależne od innych grup i konfederacji grup.

Co nam to daje:
Lokalnie da się zrobić bardzo dużo dla budowania szeroko pojętego dobrobytu. Ten dobrobyt jest nam potrzebny ponieważ:

 • Da naszym członkom niezależność finansową dzięki czemu łatwiej będzie działać społecznie,
 • Zbuduje tożsamość grup. Będziemy członkami grupy a nie jednostkami, którymi łatwo dzielić i rządzić.
 • Poprzez zbudowanie dobrobytu w grupach przyciągniemy do nich osoby, które są sceptyczne wobec demokracji bezpośredniej i udowodnimy im naocznie, że to działa.
 • Nauczymy się w praktyce jak działa DB co jest niezbędne ponieważ DB jest bardzo nieintuicyjna. Nikt z nas indywidualnie nie może w pełni zrozumieć DB ponieważ decyzje w DB są wynikiem działania wielu mózgów na raz. Zbiorowo jesteśmy znacznie mądrzejsi niż indywidualnie.
 • Nasza organizacja będzie rozproszona na tak wiele grup, że nawet upadek jednej z nich nie zaszkodzi całości.
 • Będzie można robić lokalnie eksperymenty i jeśli przyniosą one korzyści to będą mogły być kopiowane do innych grup. A jeśli przyniosą szkody to inne grupy będą wiedziały żeby tego nie robić.
 • Od pierwszego dnia istnienia lokalnej grupy będzie można używać w niej demokracji bezpośredniej.

Czego to wymaga:

 • Osób, które zapoczątkują lokalne grupy bez żądania w zamian wsparcia ich kariery politycznej (co nie jest wykluczone ale nie może być warunkiem).
 • Dobrego, niezależnego od centrali oprogramowania do głosowania.
 • Nagłośnienia tego, że tworzymy takie grupy.

I tak dochodzimy to początku naszego planu. Lokalne grupy samopomocy już powstają. Ich listę można znaleźć tutaj: wikikracja.pl/dolacz
Konfederacja grup powstaje tutaj: polska.wikikracja.pl
Każdy z was może samodzielnie zapisać się do konfederacji i do lokalnej grupy.
Jeśli chcesz utworzyć lokalną grupę samopomocy możesz to zrobić za pomocą tego formularza: wikikracja.pl/grupa
Ja, Robert Fiałek, pełnię czasowo rolę ambasadora ale naprawdę chciałbym się pozbyć tej roli. Moje wystąpienia można znaleźć tutaj: youtube.com/@wikikracja


Pisząc skrótowo

4) żeby mieć 3/4 w sejmie potrzebny jest ambasador
3) do koordynacji grup i kontrolowania ambasadora potrzebna jest konfederacja grup
2) żeby konfederacja grup miała sens potrzebne są lokalne grupy
1) także zaczynamy od tworzenia lokalnych grup samopomocy

Etapy 1, 2 i 3 możemy realizować w tym samym czasie. Każda nowa lokalna grupa może być od razu przyłączona do konfederacji (jeśli się zgodzi).

Wydaje się, że Etap 1 potrwa najdłużej ale też jest najważniejszy i jest w nim najwięcej zabawy. Na tym etapie będziemy się spotykali, pomagali sobie, robili wspólne interesy i budowali nasz szeroko pojęty dobrobyt – również psychiczny (przebywanie z innymi ludźmi daje szczęście i przedłuża życie). Tutaj też nauczymy się jak naprawdę działa demokracja bezpośrednia i jak jej używać. Bez takich doświadczeń startowania do polityki i zarządzanie całym państwem nie może się udać.

Etap 1 jest również ważny dlatego, że nawet jeśli wszyscy ludzie będą wiedzieli wszystko o demokracji bezpośredniej to niekoniecznie będą jej chcieli w Polsce.
Ci z was, którzy próbowali przekonywać ludzi do DB wiedzą, że do niektórych ludzi nie trafiają żadne argumenty. Możemy udowodnić sceptykom w praktyce, że DB działa i przynosi realne korzyści.