Podejmowanie pojedynczych decyzji przez referendum – zamiast tworzenia długofalowo obowiązujących zasad

Zdarza się czasem, że ktoś mówi:

„Demokracja, demokracją ale nie możemy głosować nad każdą pierdołą”.

I jest w tym racja. Bardzo duża liczba referendów może nie tylko zniechęcić ludzi ale wręcz może posłużyć do manipulacji. Organ uprawniony do ogłaszania referendów może wytworzyć ogromną liczbę głosowań i ukryć w nich zapisy, które chce podstępnie przemycić. Dlatego

W REFERENDACH NIE POWINNO SIĘ PODEJMOWAĆ DECYZJI

Zamiast tego w referendach powinno się ustanawiać przepisy. Jaka jest różnica?
– Decyzja dotyczy tylko jednej sytuacji, jednego przypadku i jednego zdarzenia. Do każdej sytuacji i przypadku trzeba robić nowe głosowanie.
– Przepis jest uniwersalny, odnosi się do wielu sytuacji i zdarzeń. Raz ustanowiony może działać setki lat. Wymaga zmiany tylko jeśli okoliczności się zmienią.

Dzięki głosowaniu nad przepisami możemy sprawować pełną kontrolę nad całą sytuacją a jednocześnie nie musimy głosować zbyt często. 

Co więcej, dzięki hierarchii prawa będziemy mogli w przyszłości powierzyć naszym przedstawicielom tworzenie prawa dla nas. Robi się to za pomocą konstytucji w następujący sposób:
– my, obywatele, kontrolujemy w pełni naszą konstytucję (każda jej zmiana wymaga referendum)
– wskazujemy w niej zakres kompetencji jakie mają nasi przedstawiciele
– przedstawiciele nie mogą robić nic poza tym co wymieniliśmy w konstytucji
– a w szczególności – nie mogą uchwalić przepisu niezgodnego z konstytucją
– dodatkowym zabezpieczeniem w tym schemacie jest Veto Ludowe*
Dzięki temu, poprzez kontrolowanie stosunkowo krótkiego zbioru praw (Konstytucji) możemy sprawować pełną kontrolę nad sytuacją bez potrzeby częstego głosowania.


*Veto Ludowe – w okresie trwania Vacatio Legis obywatele mogą zebrać podpisy pod wnioskiem o referendum. To referendum służy do powstrzymania przepisu stworzonego przez przedstawicieli.