Spółdzielnia mieszkaniowa

W istniejących spółdzielniach często zdarza się, że mała grupka przejmuje władzę i kontrolę nad sytuacją. Bardzo trudno jest temu zapobiec bo frekwencja w wyborach i na walnych zebraniach jest bardzo niska. Zwykli mieszkańcy nie mają też wyrobionego poglądu na wiele spraw więc wielu z nich głosuje w sposób losowy.

Grupa trzymająca władzę natomiast z góry wie jak głosować w każdej sprawie i wszyscy głosują tak samo. Dzięki temu są w stanie przeważyć szalę zwycięstwa w głosowaniach i wyborach.

Dzięki Wikikracji mieszkańcy mogą ustalić wspólne, korzystne dla nich stanowisko w każdej sprawie oraz mogą wyznaczyć spośród siebie osobę, która będzie realizowała ich cel.