Bibliografia

Edward Abramowski “Braterstwo, solidarność, współdziałanie

Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia “Obywatele Obywatelom” za pracę na rzecz obywateli. Więcej: https://nowyobywatel.pl/biblioteka-obywatela/braterstwo-solidarnosc-wspoldzialanie/