Głosowanie z wieloma opcjami

Jeśli w głosowaniu jest wiele opcji do wyboru to istnieje możliwość manipulacji polegająca na tym, że robi się jakiś malutki projekt, który zawiera postulaty na których zależy małej grupie osób. W ten sposób ich głosy są odbierane innym projektom.
Z tego powodu Szwajcarzy wprowadzili następujący mechanizm przy inicjatywach ustawodawczych:
– obywatele tworzą inicjatywę ustawodawczą
– rząd może stworzyć kontrpropozycję
– wtedy pod głosowanie trafiają obie propozycje
– ale żeby zapobiec podbieraniu sobie głosów – zadawane są takie pytania:
1. Czy jesteś za przyjęciem propozycji nr. 1?
Tak / Nie
2. Czy jesteś za przyjęciem propozycji nr. 2?
Tak / Nie
3. Jeśli większość opowie się za przyjęciem obydwu propozycji to którą z nich preferujesz?
1 / 2
Takie podejście pozwala na zachowanie zasady mówiącej, że 1 osoba ma 1 głos oraz pozwala na faktyczne określenie jaka jest opinia większości.

Dla porównania rozpatrzmy przeciwną sytuację czyli głosowanie z wieloma opcjami. Są 3 projekty, które w różnym stopniu realizują potrzeby ludzi. Rozkład głosów wygląda tak:
– Projekt 1 – 40% Za
– Projekt 2 – 30% Za
– Projekt 3 – 20% Za
W tym przypadku większość była za projektami 2 i 3. Projekt 1 uzyskał mniej głosów niż 2 i 3 ale postulaty na których zależało ludziom zostały rozbite pomiędzy projektami 2 i 3.