Status Quo

Status quo (łac.) – termin prawniczy oznaczający obecny, niezmieniony stan rzeczy.

Brak możliwości zachowania Status Quo jest jedną z możliwych manipulacji podczas głosowania. Wyobraźmy sobie takie głosowanie:

Czy chcesz żeby ucięto Ci:
– rękę
– nogę
wstrzymuję się od głosu

Takie głosowanie nie daje możliwości zachowania obydwu kończyn. Twórca głosowania może w ten sposób wymusić decyzję – nawet jeśli większość się na nią nie zgadza.

Zamiast tego głosowanie powinno być sformułowane tak:

Czy chcesz żeby ucięto Ci:
– rękę
– nogę
żaden z powyższych

Tutaj istnieje możliwość zatrzymania obydwu opcji i zachowania Status Quo.