Jawność głosowań

Anonimowość głosowań nie jest potrzebna jeśli wszyscy w grupie mają taki sam interes. Jednak jeśli ktoś z grupy chce ugrać coś dla siebie wtedy jawność zaczyna być problemem. Dzięki jawnym głosowaniom egoistyczna osoba może:
– zobaczyć kto jest jej sojusznikiem
– sprawdzić czy sojusznicy głosowali tak jak się umówili
– naciskać na osoby, które głosują inaczej

Presja otoczenia

Wpływ presji otoczenia na decyzje dobrze obrazuje eksperyment Ascha. Bardzo trudno jest mieć inne zdanie niż ludzie dookoła. 75% badanych osób co najmniej raz uległo presji otoczenia. Tej presji oparło się zaledwie 25% badanych.

Są dwa sposoby obrony przed presją otoczenia – jednym jest obecność przyjaciela, który ma takie zdanie jak Ty a drugim jest anonimowość.

Asymetria zysków i strat

Załóżmy, że odbywa się referendum dotyczące obniżenia o 1% podatku dla właściciela dużej fabryki w małym mieście. Dla właściciela taka obniżka spowoduje ogromne oszczędności. Pracownikom to się nie podoba ale jeśli zagłosują przeciwko to grozi im zwolnienie z pracy.

Bilans zysków i strat w takich głosowaniach nie jest symetryczny. Jawne głosowanie uniemożliwia wyrażenie własnej woli jeśli zysk dla nich będzie niewielki a strata ogromna.