Pierwsze kroki w nowej grupie

Mieszkałem kiedyś na osiedlu na którym mieszkańcy zorganizowali sobie parking strzeżony społecznie. Działało to wspaniale – płaciliśmy tylko koszty prądu i konserwaci automatycznej bramy a zatem koszt na osobę był bardzo niski i wynosił ok. 200zł./rok. Gdyby ten sam parking był w rękach prywatnych to opłaty byłyby znacznie wyższe.
Na początku wydało mi się, że taki układ jest możliwy tylko jeśli ktoś podaruje grupie kawałek ziemi. Ale później zrozumiałem, że ta ziemia to tylko wspólny majątek, który można wypracować sobie samemu. Ważne jest to, że grupa ma coś wspólnego i może tym czymś razem zarządzać.

Tworzenie grupy z obcymi ludźmi

Jeśli zapraszasz do grupy obcych ludzi to warto zacząć od tych, którzy są zwolennikami rządzenia się przez referenda ale nie jest to niezbędne. Nawet przeciwnicy DB zaakceptują uczestnictwo w grupie w której każdy jest równy. Obiekcje przeciwników DB zwykle dotyczą tylko referendów w skali całego kraju.

Oto nasze dotychczasowe doświadczenia (z czasem będziemy je aktualizować):

 • Dobrze jest zorganizować spotkanie zapoznawcze. Dzięki temu uwaga ludzi będzi skupiona na temacie organizowania się.
 • Dobrze jest zapraszać ludzi osobiście. Ogłoszenia internetowe mają bardzo małą skuteczność.
 • Ludzie mają bardzo różny poziom wiedzy. Warto przygotować wstęp, który wyjaśni wszystkim na jakim etapie jesteśmy.
  [Wstęp powinien zawierać informacje o tym:
  – co robimy (używamy w praktyce DB, organizujemy się oddolnie bez lidera)
  – dlaczego to robimy (tak to się zaczęło w Szwajcarii)
  – jak to robimy (pełna DB, Wikikracja, nawet lider może być usunięty)
  – jakie efekty to przyniesie (kontrola nad przedstawicielami/liderami, przetrwamy nawet zdradę lidera)
  – co z tego będziesz miał (znajomości, wsparcie, wspólne przedmioty i usługi)
  – co z tego będą mieli inni ludzie (dajemy przykład)
  Wspomnij o progresji:
  – na początku mała grupa, mało zaufania, mało pieniędzy, małe możliwości działania
  – na końcu, duża grupa, dużo zaufania, dużo pieniędzy, duże możliwości działania]
 • Nowe osoby muszą być wysłuchane i trzeba się nimi zaopiekować.
 • Trzeba powstrzymać osoby, które próbują narzucić swój tok postępowania.
 • Jeśli chcesz coś zaproponować – musisz to dokładnie wyjaśnić. Skąd się bierze propozycja, jak wygląda propozycja, do czego ma doprowadzić propozycja. Poproś o pytania, daj ludziom czas na zastanowienie się. Nie ma co forsować propozycji.
 • Zainicjuj wymianę informacji. Zacznij od siebie. Powiedz gdzie pracujesz, jakie masz hobby, jaką masz wiedzę, kiedy masz czas, kogo znasz, czego potrzebujesz i co oferujesz. Potem poproś ludzi żeby podali podobne informacje – ale tylko te, które chcą podać.
  Jeśli ktoś w grupie ma biznes – poproś o namiary i ogłoś je na stronie tak aby inni członkowie grupy wiedzieli, że kupują od swojego człowieka.
 • Wymień listę możliwych aktywności (regularne spotkania, aktywność fizyczna, rozmowy o zdrowiu, zrzutka na ulotki, poprawa sytuacji finansowej przez szukanie pracy i szkolenia, itd.). Przy każdej poproś ludzi o podniesienie ręki – jeśli są nią zainteresowani. Zanotuj kto się zgłosi do każdej aktywności.
  Zapytaj ludzi o inne pomysły na wspólne działania, zanotuj je i zapytaj kto jest na nie chętny.
  [Prawdopodobnie najlepiej zacząć od tych aktywności, które mają najwięcej chętnych. Albo od tych, które przyniosą przynajmniej niektórym osobom w grupie najwięcej korzyści.]
 • Zapytaj ludzi czy należą do innych grup DB i co się w nich dzieje. Zachęć do wymiany informacji o spotkaniach innych grup (miejsce i czas). Zachęć ludzi do wymiany kontaktów zarówno na siebie nawzajem jak i na adresy w mediach społecznościowych.
 • [Żeby było sprawiedliwie używamy aplikacji do głosowania. Nie ma w niej administratora a zatem nie ma też korupcji. Wszystkie decyzje podejmowane są przez głosowanie. Przynależność do grupy nie jest bezwarunkowa – jeśli ktoś będzie psocił to jest możliwość usunięcia go z grupy.]

Tworzenie grupy z przyjaciółmi lub rodziną

Jeśli masz przyjaciół i/lub dobre stosunki z rodziną to jesteś w bardzo komfortowej sytuacji. Zaczynanie grupy z najbliższymi osobami jest znacznie łatwiejsze niż obcymi. Wystarczy, że powiesz im, że zakładacie grupę, że o wszystkim będziecie decydowali przez głosowania i że każdy będzie miał jeden głos. Taka umowa zapewni wszystkim równy wpływ na sytuację a zatem nie będzie obaw, że jedna osoba będzie decydowała.

Zaczynanie grupy od rodziny i przyjaciół udaje się ponieważ wśród najbliższych ludzie jest już dużo zaufania. Nie trzeba się przy tym obawiać o nepotyzm ponieważ wzrast ze wzrostem grupy i pojawianiem się w niej dalszych znajomych – wpływ jednej rodziny będzie się zmniejszał.

W tym przypadku również zalecane jest użycie Wikikracji ponieważ głosowania w Wikikracji są anonimowe. Dzięki temu można uniknąć konfliktów wynikających z tego jak ktoś zagłosował.

Demokracja bezpośrednia to działanie

W codziennym życiu zmiany zachodzą bez naszego udziału. Czy to w firmie, czy w państwie zmiany są inicjowane poza naszą kontrolą. Powoduje to, że może nam się wydawać, że w grupach samopomocy będzie podobnie. Ale tam gdzie jest demokracja bezpośrednia jest odwrotnie:

Jeśli Ty nic nie zrobisz to nic się nie wydarzy.

– Jeśli nie klikniesz Akceptuję to nowa osoba nie zostanie przyjęta do grupy.
– Jeśli nie zaproponujesz nowego przepisu to nowy przepis się nie pojawi.
– Jeśli nie podpiszesz czyjejś propozycji to nie będzie referendum.
– Jeśli nie zapoczątkujesz działania w grupie to w grupie nic nie będzie się działo

W demokracji bezpośredniej i w Wikikracji wszystko jest pod twoją kontrolą ale też bez twojego udziału nie będzie żadnych zmian na lepsze.

Szwajcaria ma dobrobyt i bezpieczeństwo nie tylko dlatego, że ludzie mają tam prawo do referendum. To prawo samo w sobie jeszcze nic nie daje. Dopiero używanie go i wprowadzanie za jego pomocą zmian przynosi korzyści.

Sprawdzony pierwszy krok

Najprostszym sposobem na zbudowanie wspólnego majątku jest składka. Potrzebne są do tego 2 rzeczy:

 1. Skarbnik. Dobrą praktyką jest żeby skarbnikiem była jedna z osób, która jest najdłużej w grupie.
 2. Zasady składki. 

Oto przykładowe przepisy, które mogą pomóc twojej grupie wystartować:

Tytuł: Skarbnik
Treść: Skarbnikiem jest Jan Kowalski. Skarbnik odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania finansowe wobec grupy do wysokości zobowiązań. Skarbnik dysponuje wspólnymi pieniędzmi zgodnie z decyzjami grupy. Wpłaty składki dokonuje się na konto 01 1111 1111 0000 1111 1111 1111.
Uzasadnienie: Musimy jakoś przechowywać wspólny majątek. Na tą chwilę najlepszym sposobem jest wyznaczenie skarbnika. Według polskiego prawa mamy możliwość przekazywać sobie nawzajem do 1000zł/rok – bez potrzeby zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego.
Konsekwencje złamania przepisu: Karą za sprzeniewierzenie wspólnych pieniędzy jest wieczysta banicja. Banicja nie zwalnia skarbnika z obowiązku rozliczenia się.
Argumenty Za: Możliwość gromadzenia wspólnego majątku i robienia wspólnych zakupów.
Argumenty Przeciw: Ryzyko sprzeniewierzenia pieniędzy.

Tytuł:Składka
Treść: Składka członkowska od 2023 roku wynosi 12zł rocznie. Płatność musi być wykonana w pierwszym kwartale każdego roku. Nowa osoba płaci składkę roczną proporcjonalnie za każdy miesiąc przynależności i ma na to 3 miesiące od daty przyjęcia. Składka jest bezzwrotna. O przeznaczeniu składki decydujemy wspólnie przez głosowanie.
Uzasadnienie: Wkład własny i podział zysku powinny być równe.
Konsekwencje złamania przepisu: Banicja na 1 miesiąc. Przywrócenie członkostwa następuje automatycznie po opłaceniu wszystkich zaległych składek.
Argumenty Za: Budujemy wspólny majątek.
Argumenty Przeciw: Trzeba tym zarządzać.

Tworzenie przepisów nie jest łatwe bo przewidywanie przyszłości nie jest łatwe. Nie należy się nastawiać, że pierwsza wersja przepisu będzie od razu doskonała. Ale ponieważ mamy demokrację bezpośrednią to możemy z czasem szlifować nasze zasady i dopasowywać je do nowej wiedzy i zmieniającej się sytuacji.

Wspólne zakupy

 • Wspólne zakup u lokalnych rolników

Wspólne przedmioty

Zrzutka nie jest jedyną możliwością gromadzenia wspólnego majątku. Od czasu do czasu ktoś w grupie będzie chciał się pozbyć jakiegoś wartościowego przedmiotu, który jemu samemu się nie przydaje na co dzień ale dla osób w grupie mógłby być bardzo przydatny.

Co można kupować wspólnie:

 • książki
 • rzadko używane narzędzia
 • sprzęt turystyczny (wymaga prowadzenia kalendarza i ubezpieczenia)

Internet

Grupa tematyczne działające tylko w internecie też mają spore możliwości współdzielenia zasobów.

 • Zrzutka na serwisy streamingowe takie jak:
  Disney – 37,99zł/mc, maksymalnie 7 profili, na raz mogą oglądać 4 osoby.
  YouTube Premium – 46,99zł/mc, maksymalnie 6 profili. Brak reklam, dostęp do muzyki.
  Spotify – 
  Canal+ – 
  Duo Lingo – 30zł/mc, maksymalnie 6 osób
 • Wszelkie biznesy internetowe takie jak sklep, hosting, serwer plików.

Inwestycje

Jeśli w grupie jest osoba, która ma doświadczenie w pomnażaniu pieniędzy to grupa może spróbować zarabiania na wspólnych pieniądzach.

Dywidenda

Jeśli inwestycje i biznesy grupy przynoszą zysk to można przeznacz jego część na dywidendę.