Pierwsze kroki w nowej grupie

Mieszkałem kiedyś na osiedlu na którym mieszkańcy zorganizowali sobie parking strzeżony społecznie. Działało to wspaniale – płaciliśmy tylko koszty prądu i konserwaci automatycznej bramy a zatem koszt na osobę był bardzo niski i wynosił ok. 200zł./rok. Gdyby ten sam parking był w rękach prywatnych to opłaty byłyby znacznie wyższe.
Na początku wydało mi się, że taki układ jest możliwy tylko jeśli ktoś podaruje grupie kawałek ziemi. Ale później zrozumiałem, że ta ziemia to tylko wspólny majątek, który można wypracować sobie samemu. Ważne jest to, że grupa ma coś wspólnego i może tym czymś razem zarządzać.

Najprostszym sposobem na zbudowanie wspólnego majątku jest składka. Potrzebne są do tego 2 rzeczy:

  1. Skarbnik. Dobrą praktyką jest żeby skarbnikiem była jedna z osób, która jest najdłużej w grupie.
  2. Zasady składki. 

Oto przykładowe przepisy, które mogą pomóc twojej grupie wystartować:

Tytuł: Skarbnik
Treść: Skarbnikiem jest Jan Kowalski. Skarbnik odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania finansowe wobec grupy. Karą za sprzeniewierzenie wspólnych pieniędzy jest wieczysta banicja. Banicja nie zwalnia skarbnika z obowiązku rozliczenia się.
Konsekwencje złamania przepisu: Karą za sprzeniewierzenie wspólnych pieniędzy jest wieczysta banicja. Banicja nie zwalnia skarbnika z obowiązku rozliczenia się.
Uzasadnienie: Musimy jakoś przechowywać wspólny majątek. Na tą chwilę najlepszym sposobem jest wyznaczenie skarbnika. Według polskiego prawa mamy możliwość przekazywać sobie nawzajem do 1000zł/rok – bez potrzeby zgłaszania tego faktu do urzędu skarbowego.
Argumenty Za: Możliwość gromadzenia wspólnego majątku i robienia wspólnych zakupów.
Argumenty Przeciw: Ryzyko sprzeniewierzenia pieniędzy.
 
Tytuł: Składka
Treść: Składka członkowska od 2023 roku wynosi 12zł rocznie. Płatność musi być wykonana w pierwszym kwartale każdego roku. Nowa osoba płaci składkę roczną proporcjonalnie za każdy miesiąc przynależności i ma na to 3 miesiące od daty przyjęcia. Składka jest bezzwrotna.
Konsekwencje złamania przepisu: Banicja na 1 miesiąc. Przywrócenie członkostwa następuje automatycznie po opłaceniu wszystkich zaległych składek.
Uzasadnienie: Wkład własny i podział zysku powinny być równe.
Argumenty Za: Budujemy wspólny majątek.
Argumenty Przeciw: Trzeba tym zarządzać.

Wspólne przedmioty

Zrzutka nie jest jedyną możliwością gromadzenia wspólnego majątku. Od czasu do czasu ktoś w grupie będzie chciał się pozbyć jakiegoś wartościowego przedmiotu, który jemu samemu się nie przydaje na co dzień ale dla osób w grupie mógłby być bardzo przydatny.

Inwestycje

.

Dywidenda

.

.