Przyjmowanie nowych osób

Przyjmowanie nowej osoby działa w ten sposób, że nowa osoba jest proponowana przez kogoś z obecnych członków. Następnie pozostali członkowie akceptują kandydata. Kiedy wystarczająca liczba osób zaakceptuje nową osobę – system wysyła do nowej osoby email z hasłem.

Liczba osób akceptujących kandydata obliczana jest jako procent całej populacji (obecnie 20%). A zatem nowa osoba po przyjęciu powinna też zaakceptować dotychczasowe osoby. Bez tego osoby, które są najdłużej w systemie i mają najmniej głosów mogą zostać wyrzucone bo spadną poniżej 20%.

To nie jest wada systemu tylko jego zaleta. Nie tylko dotychczasowe osoby muszą zaakceptować nową osobę. Również nowa osoba musi zaakceptować dotychczasowych członków. Obowiązuje przymus wzajemnej akceptacji.